Psst, heb je het al gehoord?


Psst, heb je het al gehoord?

Dit jaar gaan we knal­len met de vijf­de edi­tie van Mixed Emotions Live, hét fes­ti­val voor mar­com-pro­fes­si­o­nals. Zet 8 novem­ber maar met dik­ke stift in je agen­da. Dat is de dag dat we alles uit de kast trek­ken voor een fan­tas­ti­sche edi­tie. Want een jubi­le­um is wat ons betreft het per­fec­te moment om de gren­zen nog ver­der op te zoe­ken. Wij heb­ben er nu al zin in. Jij ook?

De mis­sie van Voitures is: a clas­sic futu­re. De stra­ten weer vul­len met ico­ni­sche auto­klas­sie­kers met de tech­niek van nu, vol­le­dig elek­trisch. Daar gaan ze voor! En met Martijn en Jurgen aan het roer twij­felt nie­mand aan de groot­se elek­tri­sche toe­komst van Voitures.

Dit wordt inspi­re­rend! Martijn heeft 20 jaar erva­ring in con­su­mer mar­ke­ting en komt tij­dens Mixed Emotions Live het ver­haal ver­tel­len waar we zo benieuwd naar zijn. Twee man­nen die van een prach­tig idee een suc­ces­vol bedrijf heb­ben weten te maken. Pak die kans en luis­ter hoe Martijn ver­telt over het rea­li­se­ren van dro­men. Met flink wat con­cen­tra­tie, focus en hier en daar wat oppor­tu­nis­tisch han­de­len, zijn bij­zon­de­re resul­ta­ten name­lijk bin­nen handbereik.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2021 Voitures extravert

Privacy Policy

Voitures extravert BV

High Tech Automotive Campus 30

5708 JZ, Helmond

The Netherlands

Chambers of Commerce registration 76137201

About Voitures extravert

Visiting address

Voitures extravert Design Lab

High Tech Automotive Campus 30

5708 JZ, Helmond

 

Voitures extravert the Netherlands

+ 31 85 0608 911

Voitures extravert USA

+1 (408) 681-8356